BNS Otomasyon Hakk?±nda

BNS otomasyon 2007 y?±l?± haziran ay?±nda Kocaeli a€“ G??lc??ka€? te B??lent ??ayo??lu taraf?±ndan kurularak elektrik ve otomasyon sekt??r??ndeki Yves Saint Laurent Replica Handbags yerini alm?±??t?±r.

BNS otomasyon sahip oldu??u 600 m2a€?lik at??lyesi ve proje ?§izim ofisiyle pano montaj?± ?§al?±??malar?±n?± y??r??tmektedir. Ayr?±ca m????teri istekleri do??rultusunda bir sistemin yetersiz oldu??unu veya art?±k amac?±n?± yerine getirmeyen bir Christian Dior Outlet sistem oldu??unu saptad?±???±nda sistemi tekrar ele al?±r. Eski sistem ??zerinde iyile??tirme yap?±larak rantabl seviyeye ?§ekilir veya sistem tamamen de??i??tirilerek yeniden projelendirilir. Bu konuda m????teri ile e??zamanl?± bir ?§al?±??ma y??r??t??lerek sistemin ?§al?±??ma ko??ullar?± belirlenir Replica Balenciaga Handbags ve en k?±sa zamanda devreye al?±n?±r.

Ayr?±ca firmam?±z elektrik ve otomasyon pano montaj?±, elektrik tesisat?± i??leri kapsam?±nda, proje ?§izimi ve taahh??t hizmetleri sunabilmektedir.