BNS Otomasyon Scada Otomasyonu

Enerji İletim, Dağıtım ve Üretim Tesisleri, Endüstriyel Tesisler, Organize Sanayi Bölgeleri, Raylı sistemler, Su Otomasyonu alanlarında SCADA ve PLC/RTU ile anahtar teslim çözümler sunmaktayız. Sunduğumuz çözümler ile tesiste mevcut veya yeni tesis edilecek, koruma röleleri, enerji analizörlerinin SCADA sistemine entegrasyonu sağlanmakta ve tek bir merkezden sistemin izlenmesi ve kontrolü sağlanmaktadır.

SCADA sistemi üzerinde tüm arıza ve veriler arşivlenmekte bu sayede arıza analizi kolaylaşmaktadır. Özellikle dağıtık mimarideki (birden fazla dağıtım merkezinin olduğu) yapılarda (Enerji Dağıtım Tesisleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Su Terfi istasyonları vb.), arıza analiz hızı artmakta, arızanın oluştuğu anda algılanması sağlanmakta ve hızlı müdahale imkanı sağlanmaktadır. Böylece işgücü hızlı ve verimli bir şekilde kullanılmaktadır.